Seminarium om barn och lovsång


På söndag, 17 mars, håller Ylva seminariet "När barnen får vara med i lovsången händer något i gudstjänsten" på den nationella barnledarkonferensen i Uppsala. Konferensen är ett samarrangemang mellan Sveriges alla kyrkliga ungdomsförbund. Seminariet kommer att handla bl a om erfarenheter från Höglidenkyrkan och om materialet Lovsjung tillsammans (noter och cd) som Ylva var med och tog fram 2015 och 2016.


Utvalda inlägg